รางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival) Boot Camp - IoT

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 2  และสาขาระบบสารสนเทศ คว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล

วันที่ 23-25 มิ.ย.60