คณะเทคโนโลยีสังคม ขอแสดงความยินดีกับ
นายจารุพงศ์ น้อยอยู่

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่คว้าเหรียญทองแดงกีฬาปันจักสีลัต
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์