การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 17

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

  

  - การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมด้านการคำนวณ
MS-Excel และการนำเสนอ  Dashboard


  

  

 

- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนเว็บ PHP
(PHP Programming)


  

  


 

- การแข่งขันการสร้าง อินโฟกราฟฟิก(Infographic)

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ
“9 พระราชกรณียกิจที่ในหลวงทำเพื่อเรา”

 

  

  


 

- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการค้าด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2018”

 

  

  


 

- การแข่งขันกีฬาหมากฮอส

 

  

  

 

- การแข่งขัน Picture dictation


  

  

 

- การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย


  

  

 

- การแข่งขันการตอบปัญหาด้านสังคม


  

  
 

- การแข่งขันการตอบปัญหากฏหมาย

  

  

 

- การแข่งขันด้านบริหารธุรกิจ


  

  


 

- การแข่งขันวิชาการสาขาบัญชี เกมส์Sudoku

 

  

  


 

- การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

 

  

  


 

- การแข่งขันตอบปัญหาเทคโนโลยีโลจิสต์4.0