วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคมเตรียมพบกับแบบจำลองการทำงานขนส่งสินค้าผ่านระบบตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าเทกองจากท่าเรือแหลงฉบัง - ICD ลาดกระบัง - คลังสินค้า ผลผลิตงานบริการวิชาการกับชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งชันโรง กลุ่มสตรีอาสาจันทเขลม และผลิตภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐจันทบุรี ตามความร่วมมือทางวิชาการ
ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 17