การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประจำปี 2561

ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี