แสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์ น้อยอยู่

รางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival) Boot Camp - IoT

รางวัลโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUCC ครั้งที่ 5

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิด

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6

โครงการประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรี

ประกาศบัณฑิตที่ได้รับการยกย่อง AUCC